Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων δρομολογίων γίνεται μέχρι 7 ημέρες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

• Το εισιτήριο επιστροφής εκδίδεται απαραίτητα με αναγραφή σε αυτό συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρα δρομολογίου (επιστροφής).

•Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω δεν πραγματοποιηθεί από τον επιβάτη η επιστροφή κατά την αναγραφείσα στο εισιτήριο ημέρα και ώρα, τότε θα πρέπει αυτός να προσέλθει σε εκδοτήριο της ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΕ προκειμένου να γίνει θεώρηση του μη χρησιμοποιηθέντος εισιτηρίου, με ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας  επιστροφής.

• Η ημερομηνία επιστροφής δεν μπορεί να απέχει από την έκδοση του εισιτηρίου πέρα των 60 ημερών , οπότε θα παύει πλέον να ισχύει. 

 

Buy tickets

Route scheduling is available only for 7 days beyond current date.

FROM
location_on
swap_horiz
TO
location_on location_on
DATE
date_range
date_range
RETURN DATE
date_range
date_range
SEATS
group
SEARCHING SEARCHING
Cookies allow a number of features that enhance your experience online.ktel-aitolnias.gr. Using this site, you agree to the use of Cookies, according with our instructions