ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

  Τα εισιτήρια επέχουν θέση αξιών και ως εκ τούτου , εάν τυχόν απωλεσθούν , δεν αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό  η απώλεια εισιτηρίου ως ευθύνη βαρύνει τον κάτοχο και όχι τον εκδότη και κατ΄αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων. 

 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12

 Οι συνοδοί ή τα τέκνα τους,  οφείλουν να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας των τέκνων ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ηλικία τους.


Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων δρομολογίων γίνεται μέχρι 7 ημέρες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί το ταξίδι από τον επιβάτη υποχρεούται πριν την αναχώρηση μόνο να αλλάξει την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού.


ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

• Το εισιτήριο επιστροφής εκδίδεται απαραίτητα με αναγραφή σε αυτό συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρα δρομολογίου (επιστροφής).

•Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω δεν πραγματοποιηθεί από τον επιβάτη η επιστροφή κατά την αναγραφείσα στο εισιτήριο ημέρα και ώρα, τότε θα πρέπει αυτός να προσέλθει σε εκδοτήριο της ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΕ προκειμένου να γίνει θεώρηση του μη χρησιμοποιηθέντος εισιτηρίου, με ορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας  επιστροφής.

• Η ημερομηνία επιστροφής δεν μπορεί να απέχει από την έκδοση του εισιτηρίου πέρα των 60 ημερών , οπότε θα παύει πλέον να ισχύει. 

• Τα χρήματα από το ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν μπορούν να επιστραφούν, μπορεί μόνο να γίνει αλλαγή στην ημερομηνία αναχώρησης του εισιτηρίου.

 

Αγορά εισιτηρίων

Η υπηρεσία έκδοσης εισιτηρίων είναι προσωρινά απενεργοποιημένη για λόγους συντήρησης.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο online.ktel-aitolnias.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας